ReMoved

Tijdens een van de DOP-cursusavonden bij Timon werd het filmpje ReMoved getoond, om een reëel beeld van pleegzorg te schetsen.
Het werd muisstil in de zaal en hier en daar hoorden we een snik… Niemand hield het droog.
We hadden al veel geleerd over pleegkinderen en hun ‘rugzakje’ en die interessante, maar toch wat abstracte leerstof kreeg nu een ‘gezicht’.

Bekijk op Youtube: ReMoved deel I, ReMoved deel II, ReMoved deel III.