Docs

Van pleeggezin naar gezinshuis

In mei 2020 zijn wij, na twee jaar pleeggezin te zijn geweest, verder doorgegroeid naar een gezinshuis.
Om gezinsouder te kunnen worden zijn wij beiden uitgebreid gescreend.
Daarnaast hebben wij verschillende trainingen gevolgd, boeken gelezen, thema-avonden bijgewoond etc.
Ook hebben wij deelgenomen aan Video Interactie Begeleiding, zodat een gedragswetenschapper ons in de praktijk aan het ‘werk’ kon zien.

Wij beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Ook hebben wij bij een professionele, onafhankelijke instantie een assessment gedaan, bestaande uit gesprekken, rollenspellen en testen.

Regelmatig hebben wij een afspraak met de gezinshuisbegeleider, die ons indien nodig adviseert en/of feedback geeft.
Ook onderhouden wij diverse contacten met andere gezinshuizen, om ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen.

Door het jaar heen vinden er verder verschillende gesprekken plaats, met o.a. Jeugdzorg en Entrea Lindenhout om de voortgang van gestelde doelen te bespreken.

Documenten

Wij willen graag transparant zijn. Hieronder ter inzage dan ook een aantal documenten.

Uittreksel KvK

Factsheet Gezinshuizen 2018

Kwaliteitscriteria gezinshuizen

Businessplan (op aanvraag)
Samenwerkingsovereenkomst Entrea Lindenhout (op aanvraag)
Verslag assessment (op aanvraag)
VOG (op aanvraag)